Gepost op

REACH implementatie stap 1, check uw business case!

Om uw bedrijf REACH (en CLP) compliant te maken, onderscheiden we in de REACH Bootcamp vier belangrijke REACH Implementatiestappen. De eerste stap is om uw specifieke business case te toetsen aan de wettelijke rol(len) volgens REACH en CLP.

De REACH (en CLP) verplichtingen hangen samen met de wettelijke rol(len) zoals samengevat in de onderstaande tabel. Aangezien alle rollen uitgaan van “een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon”, wat neerkomt op de legal entity (LE), is het zaak om de rol(len) per legal entity juist en correct te identificeren en te “mappen” op uw specifieke business case.

Wettelijke rollen en definities relevant voor REACH en CLP.

Rol Definitie Referentie
Fabrikant een in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de Gemeenschap een stof vervaardigt. Vervaardiging = productie of extractie van stoffen in natuurlijke toestand. REACH Art. 3.8 & 3.9; CLP Art.2.14 & 2.15
Importeur „vervaardiging”: productie of extractie van stoffen in natuurlijke toestand. Invoer = het binnen het douanegebied van de Gemeenschap brengen. REACH Art.  3.10 &3.11; CLP Art.2.16 & 2.17
Downstream-

gebruiker

Elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde een fabrikant of importeur, die een stof, hetzij als zodanig, hetzij in een mengsel, gebruikt bij zijn industriële activiteiten of beroepsactiviteiten. Distributeurs en consumenten zijn geen downstreamgebruikers. Wederimporteurs die krachtens artikel 2, lid 7, onder c), zijn vrijgesteld, worden als downstreamgebruikers beschouwd. REACH Art.3.13;
CLP Art.2.19
Distributeur elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, met inbegrip van detailhandelaren, die een stof, als zodanig of in een mengsel, uitsluitend bewaart en in de handel brengt ten behoeve van derden. REACH Art. 3.14;
CLP Art. 2.20
Leverancier fabrikant, importeur, downstreamgebruiker of distributeur die een stof, als zodanig of in een mengsel, of een mengsel in de handel brengt. In de handel brengen = het aan een derde leveren of beschikbaar stellen, ongeacht of dit tegen betaling dan wel om niet geschiedt. Invoer wordt beschouwd als in de handel brengen. REACH Art. 3.12 & 3.32; CLP Art. 2.18 & 2.26

We raden u dan ook aan om samen met uw bedrijfsjurist, fiscalist en management een compleet overzicht te maken van alle “legal entities (LE)” in uw bedrijf, met tenminste de volledige naam per legal entity en een koppeling van de LE aan de bedrijfslocatie en het land.

  • Vervolgens is het zaak om goed kennis te nemen van de wettelijke definities en te beoordelen of en hoe deze van toepassing zijn op uw LE’s en of u daar in kunt optimaliseren. Dit wordt met onderbouwing toegevoegd aan uw overzicht om het uitgangspunt van uw REACH en CLP verplichtingen helder te maken.
  • Mocht u meerdere LE’s hebben die verbonden zijn aan een zelfde bedrijfslocatie, dan is het zaak om te identificeren welke LE verbonden is aan onderstaande rol(len) en welke daar geen rol in hebben.
  • Mocht u ook locaties / LE’s buiten de Europese Unie hebben die stoffen of mengsels exporteren naar de Europese Unie, dan is het verstandig om strategisch na te denken hoe u de REACH Compliance verplichtingen voor uw niet-Europese producten organiseert. Als u niets doet zullen alle Europese afnemers van uw niet-Europese producten per definitie Importeur zijn en mogelijk registratie- en andere REACH verplichtingen hebben. U kunt dit voorkomen voor uw Europese klanten door gebruik te maken van een Enige Vertegenwoordiger conform REACH Art. 8 of door te zorgen dat uw producten centraal geïmporteerd worden via één van uw Europese legal entities. Het toepassen van een Enige Vertegenwoordiger versus centraal importeursmodel heeft voor- en nadelen en het zal afhangen van uw business case welke optie voor u het beste is.
  • Tot slot, is het raadzaam om het landschap van uw producten te controleren. Kunt u relevante industriesectoren of verenigingen voor uw producten en / of markten identificeren? Als dat zo is, is het raadzaam om hun websites te checken voor relevante REACH informatie en posities. Zo kunt u profiteren van een geharmoniseerd positie van uw producten en product gebruik in de markt. Cefic biedt een praktisch overzicht van de industriesectoren en de status van een aantal relevante REACH harmonisatie stappen op hun website.

Dit overzicht met een high level plaatje hoe de productstromen lopen via uw legal entities is cruciaal voor de juiste en meest geschikte implementatie van de REACH verplichtingen. Het zal u helpen om wanneer u geïnspecteerd wordt aan te tonen hoe u de REACH verplichtingen georganiseerd heeft.

Op de REACH Bootcamp van 30 maart 2017 (Nederlands) of 6 april 2017 (Engelstalig) zullen we u actief ondersteunen om goed invulling te geven aan de eerste stap. Klik op de link of kijk op www.reachsupportnetwork.nl voor meer informatie en online registratie.

 

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Geef een antwoord