Algemene voorwaarden

Deze website, met adres www.reachsupportnetwork.nl, is gemanaged namens Jongerius Consult en aangegeven Partners (samen genoemd ‘Partijen’). De inhoud en het gebruik van www.reachsupportnetwork.nl zijn onderworpen aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden van de Partijen, indien beschikbaar gesteld.

Het gebruik van deze website impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden, verzoeken wij u niet langer gebruik te maken van deze website.

Jongerius Consult en Partners (“Partijen”) hebben het recht te wijzigen, te bewerken te behouden en / of te vervangen, geheel of gedeeltelijk, teksten op de website en de informatie die het bevat, evenals de algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden , de disclaimer en de privacy statement. U dient daarom regelmatig deze informatie te controleren voor eventuele wijzigingen of aanpassingen.

 

Inhoud van de website

Alle informatie en materiaal op www.reachsupportnetwork.nl zijn opgenomen om bedrijven te ondersteunen bij het organiseren van hun REACH en CLP Compliance processen. De materialen worden geleverd “as is” en te goeder trouw. Zij kunnen worden gebruikt, aangepast en verder geïmplementeerd binnen uw bedrijf, in lijn met de algemene en specifieke voorwaarden (indien aanwezig) en op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Beslissingen die op basis van de informatie op deze website worden gemaakt, zijn voor uw eigen rekening en risico. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merken, handelsnamen evenals databases, ontwerpen en modellen zoals beschermd door de wet) met betrekking tot de verstrekte informatie op deze website zijn eigendom van de genoemde Partijen of zijn opgenomen met toestemming van de respectievelijke eigenaar(en).

Het gebruik (van een kopie) van (een deel van) deze website is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Jongerius Consult . Het bewerken van (een deel van) deze website of de opname in een andere Internet-site, in een papieren of digitale document, in een weblog, een forum of een andere website of het opzetten van links naar deze website via een frame link of diepe link zijn ook niet toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is door Partijen zo volledig en nauwkeurig mogelijk opgesteld. Echter, Partijen kunnen niet garanderen dat de informatie en materialen op deze website up-to-date, volledig en nauwkeurig zijn, of dat ze geen fouten en/of virussen bevatten. Bovendien kunnen Partijen niet garanderen dat dergelijke fouten en/of virussen worden gecorrigeerd of verwijderd. Jongerius Consult heeft eveneens het recht om deze website op elk gewenst moment off-line te zetten om onderhoud uit te voeren.

Partijen kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook direct en / of indirect geleden op enigerlei wijze en / of voortvloeiende uit het gebruik van deze website en / of de informatie die zij toont, de niet-beschikbaarheid en / of het feit dat bepaalde informatie die zij toont mogelijk onjuist, onvolledig of niet up-to-date is.

 

Hyperlinks

De website www.reachsupportnetwork.nl kan links bevatten naar websites en / of servers die niet door Jongerius  Consult worden beheerd. Dit betekent niet automatisch dat de Partijen zijn aangesloten bij de genoemde andere websites en / of servers en / of de eigenaren daarvan. Partijen kunnen niet dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites en / of servers. Jongerius Consult biedt links naar deze websites en / of servers puur voor het gemak van de gebruikers van deze website.

 

Specifieke Voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling op deze website en de betaling van de overeengekomen kosten, heeft de klant deze algemene voorwaarden geaccepteerd en met inbegrip van eventuele specifieke bepalingen en voorwaarden (s) voor het aangekochte product via deze website. Wanneer en waar niet reeds gedekt door de algemene en specifieke voorwaarden, gelden voor de aangeboden producten van Onno Jongerius Consult BV ook de bepalingen en voorwaarden van de DNR2005. Als er een conflict in voorwaarden is, hebben de specifieke voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden die weer prevaleren boven voorwaarden uit de DNR2005.

Specifieke Voorwaarden zijn beschikbaar voor: